En El
Το σουπερμάρκετ αναγνωρίζεται ως θεσμός στήριγμα για τον Έλληνα καταναλωτή και την εθνική οικονομία

Το σουπερμάρκετ αναγνωρίζεται ως θεσμός στήριγμα για τον Έλληνα καταναλωτή και την εθνική οικονομία

Το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών) στην ετήσια πανελλήνια έρευνα καταναλωτών σουπερμάρκετ, με δείγμα 2.000 ατόμων, εξετάζει ανάμεσα σε άλλα θέματα τον την ευρύτερη οικονομική/κοινωνική συνεισφορά των σουπερμάρκετ. Τα αποτελέσματα προσφέρουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συμπεράσματα σε σχέση με καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, καθώς και σημαντικές απόψεις των Ελλήνων καταναλωτών γύρω από το ρόλο των σουπερμάρκετ στην οικονομία και ανάπτυξη της χώρας.

Το γενικό συμπέρασμα των αποτελεσμάτων είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής αξιολογεί ιδιαίτερα υψηλά τη συνεισφορά του σουπερμάρκετ εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Επίσης γίνεται σαφές ότι για το ευρύ ελληνικό κοινό το σουπερμάρκετ αποτελεί «στήριγμα» της οικονομίας και της καθημερινότητας. Επίσης, συγκριτικά με άλλα σημεία πώλησης τροφίμων (λαϊκές αγορές, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωροπωλεία, περίπτερα, κλπ) θεωρείται με διαφορά το σημείο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών την περίοδο της οικονομικής ύφεσης, με παροχή ανταγωνιστικών τιμών και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και αναβαθμισμένων υπηρεσιών.

08-06-2015_sx1

Στο σχήμα 1, παρουσιάζεται η συνολική αξιολόγηση των σουπερμάρκετ όσον αφορά τη συνεισφορά τους στην εθνική οικονομία από τους καταναλωτές. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν μία ιδιαίτερα θετική εικόνα για τον κλάδο των σουπερμάρκετ. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές θεωρούν ότι:

  • Τα σουπερμάρκετ ενισχύουν τους Έλληνες παραγωγούς με θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 68%, κάτι που είναι αποτέλεσμα των μεγάλων πανελλήνιων δικτύων καταστημάτων που έχουν αναπτύξει, αλλά και τη συνεργασία με τοπικούς Έλληνες παραγωγούς. Σήμερα, τα σουπερμάρκετ στην Ελλάδα συνεργάζονται με χιλιάδες Έλληνες παραγωγούς, χαρακτηριστικό είναι ότι στην αντίστοιχη έρευνα του ΙΕΛΚΑ καταγράφονται πάνω από 28 χιλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται είτε στην παραγωγή, είτε στο χονδρεμπόριο τροφίμων στην Ελλάδα.
  • Τα σουπερμάρκετ στηρίζουν την απασχόληση στην Ελλάδα με θετικές απαντήσεις σε ποσοστό 65%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι το λιανεμπόριο τροφίμων εν μέσω της έντονης οικονομικής ύφεσης αποτελεί έναν από τους ελάχιστους κλάδους της οικονομίας που διατηρεί την απασχόληση στην Ελλάδα, με περίπου 190 χιλ. θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα από την επεξεργασία των στοιχείων απασχόλησης που παρέχει σε τριμηνιαία βάση η ΕΛ.ΣΤΑΤ., στο λιανεμπόριο καταστημάτων τροφίμων η απασχόληση έχει παραμείνει σταθερή την τελευταία 5ετία με αύξηση 1,5%, δηλαδή περίπου 3.000 περισσότερες θέσεις εργασίας (ο μοναδικός κλάδος στην Ελλάδα με τέτοια θετικά στοιχεία απασχόλησης).
  • Το 65% έχει θετική άποψη για τον ρόλο που παίζει ο κλάδος των σουπερμάρκετ στην προστασία του περιβάλλοντος. Τα τελευταία δύο χρόνια (2012-2014) οι οργανωμένες και εξειδικευμένες προσπάθειες του κλάδου έχουν οδηγήσει σε συνολική εξοικονόμηση στην ετήσια κατανάλωση ενέργειας η οποία εκτιμάται σε 180 χιλ. ΜWh (6% μέση ετήσια μείωση) και σε συνολική μείωση στις ετήσιες εκπομπές CO2 η οποία εκτιμάται σε 200 χιλ. tn CO2  (5.5% μέση ετήσια μείωση). Η αντιστοιχία σε δέντρα, που απαιτούνται για την απορρόφηση ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα είναι 500 χιλ. δέντρα. Οι εξοικονομήσεις αυτές οφείλονται κυρίως στις επενδύσεις των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σε εξοπλισμό και λειτουργίες πιο φιλικές προς το περιβάλλον.
  • Συνολικά οι καταναλωτές θεωρούν θετική τη συμβολή των σουπερμάρκετ στην ελληνική οικονομία (μέσω των επενδύσεων, της προσφοράς τους στο ΑΕΠ, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κλπ) σε ποσοστό 65%. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην μακροοικονομική συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ με θέμα «H συμβολή του κλάδου των ταχυκινούμενων καταναλωτικών αγαθών (FMCGs) στην Εθνική Οικονομία» που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ECR Hellas, ο συνολικός υπερ-κλάδος τροφίμων που περιλαμβάνει το λιανεμπόριο, το χονδρεμπόριο και την παραγωγή συμβάλει στο ΑΕΠ το 9.24% με 14.5 δις € Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι καταναλωτές έχουν αυξήσει την τελευταία 3ετία σε μεγάλο βαθμό τις θετικές γνώμες τους για τις προσπάθειες των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ για τη διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα ανταποκρινόμενα στη μείωση του εισοδήματος του κοινού. Ενώ το 2012 οι θετικές γνώμες ήταν στο 41%, το 2014 έχουν φτάσει στο 56% με ανοδική τάση. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της επένδυσης σε χαμηλές τιμές και προσφορές, οι οποίες για το 2014 ξεπέρασαν σε αξία τα 700 εκατ. ευρώ.

08-06-2015_sx2

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα του σχήματος 3, όπου συγκρίνονται τα διαφορετικά σημεία πώλησης τροφίμων βάσει δύο βασικών κριτηρίων υψηλής σημασίας στην περίοδο της κρίσης. Συγκεκριμένα. Σε σχέση με το σημείο πώλησης όπου οι καταναλωτές βρίσκουν τις καλύτερες τιμές οι καταναλωτές θεωρούν σε ποσοστό 72% ότι βρίσκουν καλύτερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, σε ποσοστό 18% στις λαϊκές αγορές και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά τα άλλα σημεία πώλησης τροφίμων. Σε σχέση με το σημείο πώλησης το οποίο οι καταναλωτές θεωρούν ότι ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της κρίσης (π.χ. εύρος τιμών, πολλές εναλλακτικές λύσεις για επιλογή, προσφορές,  ευκολία αγορών κλπ), το μεγαλύτερο ποσοστό προτιμήσεων κατέχει το σούπερ μάρκετ με 65%, ακολουθεί η λαϊκή αγορά με 18% και τα υπόλοιπα σημεία πώλησης με χαμηλότερα ποσοστά.

08-06-2015_sx3

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Έλληνας καταναλωτής θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη συνεισφορά του σουπερμάρκετ εν μέσω της οικονομικής κρίσης και ότι αποτελεί «στήριγμα» της οικονομίας και της καθημερινότητας για το ευρύ κοινό. Αναμφίβολα θεωρείται το καλύτερο σημείο πώλησης τροφίμων, βάσει όλων των κριτηρίων,  με τις τιμές και την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών (value for money) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ελλήνων καταναλωτών.